Kurban Kesilirken Dikkat Edilecekler


4 Paylaşım
kurban

Kurban Kesilirken Dikkat Edilecekler

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Birçok insan kurbanlıkları almak için sıraya girdi bile. Fakat kurban kesilirken dikkat edilecek şeyler göz ardı edilmemeli. Özellikle acemi kasap olarak adlandırılan tecrübesiz kişilerin kurban kesim işlemini profesyonellere bırakması önemli. Bunun dışında İslam dininin getirdiği kuralların izlenmesi gerekli. Şimdi kurban kesilirken dikkat edilecek beş konuya bakalım.

Kurban

Kurban Kesimi Usulüne Uygun Olarak Yapılmalı

Kurban kesilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, İslami şartlara uygun olarak kesim yapmak. Öncelikle hayvanın mümkün olduğu kadar az acı çekerek kesim işleminin tamamlanması gerekir. İslam dininde hayvanlara eziyet etmek yasaklanmıştır.

İslami şartlara göre yapılan kesimde, kurbanlık hayvanın iki ana boyun atardamarından biri kesilmelidir. Ayrıca kesim sırasında yemek borusu ve soluk borusu da kesilmelidir. Eğer kesim alanında birden fazla hayvan bulunuyorsa, kesilecek hayvanların birbirinden uzak tutulması gerekir.

Kesim Sırasında Dua Okunmalı

Kurban kesimine başlamadan önce Besmele çekilir. el-En’âm suresinin 79 ve 162 ayetleri okunur. Bu ayetler “İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn” (el-En’âm, 79) ve “İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn” (el-En’âm, 162) şeklindedir. Bu duaların okunması farz olmasa da kesim sırasında birçok kişi tarafından okunur.

[adinserter block=”3″]

Kurban Kesim Zamanına Dikkat Edilmeli

Kurban kesim zamanı, bayram namazından sonra başlar ve bayramın 3. gününe kadar devam eder. Kesim süresi 3. günün akşamında sona erer. Hanefi mezhebine mensup kişilerin bu süre içerisinde kurbanlarını kesmesi gerekir.

Kurban Kesimi Özel Olarak ayrılan Alanlarda Yapılmalı

Şehir hayatına geçişle, büyük şehirlerde belediyeler kesim için özel alanlar ayırmıştır. Kesim işlemleri çevre temizliği için özel olarak ayrılan bu alanlarda yapılmalıdır. Ayrılan alanlar dışında otoyol kenarları veya boş tarlalarda kesim yapmak, çevrenin zarar görmesine neden olur.

Kurban

Kurban Eti Dağıtılmalı

Kurban kesiminin diğer önemli bir noktası ise kurbanlık etin dağıtımıdır. Et dağıtılmadan önce üç parçaya bölünür. Ayrılan üç parçadan biri fakirlere, diğeri akraba ve tanıdıklara ve son parça da kurban kesene verilir. Kurban kesiminin amaçlarından biri de paylaşmaktır. Bu nedenle etin durumu olmayanlara ve tanıdıklara dağıtılması önemlidir.


Arkadaşlarınla paylaş!

4 Paylaşım

0 Yorum

Send this to a friend