Her şeyin dijitalleştiği bir çağ: Endüstri 4.0


9 Paylaşım
Endüstri

Her şeyin dijitalleştiği bir çağ: Endüstri 4.0

Son zamanlarda karşımıza çıkan ve tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz endüstri 4.0’ı bu yazımızda basit bir şekilde açıklayacağız.
Öncelikle insanın aklına endüstri 4.0 deyince bunun 1.0’ı, 2.0’ının olup olmadığı sorusu gelir. Evet endüstri 4.0’dan öncesi de var. Endüstri 4.0’ı anlatmadan önce gelin endüstri 1.0, 2.0 ve 3.0’ı kısaca inceleyelim.

 • Endüstri 1.0

On sekizinci yüzyılın sonlarında su ve buhar gücünün sanayide kullanılmasıyla başlayan bu dönem, birinci sanayi devrimi yani endüstri 1.0 olarak adlandırılıyor. Özellikle, buhar gücüyle çalışan lokomotifler uzun mesafeleri kısa sürede gitmemizi sağlayarak insanoğluna harika bir deneyim yaşattı.

 • Endüstri 2.0

Elektriğin keşfiyle birlikte artık ürünler seri üretime geçirilmiştir. Henry Ford’un kurduğu ilk seri imalat bandıyla o dönemin sadece seçkin insanların bindiği otomobiller geniş kitlelere yayılmıştır. Bu dönem sanayileşmeye büyük bir ivme kazandırmıştır. Endüstri 2.0 halen üretimin temel taşını oluşturmaktadır.

 • Endüstri 3.0

İkinci dünya savaşına damgasını vuran nükleer güç, sonrasında bir enerji ham maddesi olarak yoğun ilgi gördü. Nükleer gücün yanı sıra, ilk çıktığında sadece basit hesap sorularına cevap veren “bilgisayar” gelişerek endüstri 3.0’ın temel taşını oluşturdu. Ve bunun devamında işlem hızının artmasıyla oluşan akıllı makineler, üretimde insan gücü kullanımının azalmasını sağladı. İkinci Sanayi Devrimi üretimin serileşmesini sağladı diyorsak, Üçüncü Sanayi Devrimi’nin de üretimin otomasyonu ve sayısallaşmasını sağladığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

 • Endüstri 4.0

Endüstri 4.0’ı kısa bir şekilde açıklamak gerekirse sanayinin dijitalleşmesi diyebiliriz. Bundan önce buhar ve su gücünü kullandık, sonrasında elektriğin keşfiyle seri üretime geçtik ardından bilgisayarlar sayesinde de akıllı makineler üretip kullanılan insan gücünü azaltarak üretimin otomasyonunu sağladık. Ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Endüstri 4.0 kapsamında ilk defa Almanya, üretimin dijitalleşmesi ile ilgili projelerini duyurdu. Evet sürekli dijitalleşmeden bahsediyoruz peki bu dijitalleşme nasıl olacak? Endüstri 4.0 denince önümüze çıkan 3 tane kavramı inceleyelim.

Loop Bottle GIF

 1. Büyük Veri (Big Data)

İnternet kullanmamızla birlikte her gün devasa büyüklükte veriler ortaya çıkmaktadır. Bu veriler, yakın zamana kadar gereksiz gibi gözükse de son zamanlarda şirketlerin yatırım politikalarını ve hatta önümüze çıkan reklamları belirler oldu. Mesela verilerin reklamlar üzerindeki etkisinden konuşacak olursak, insanların sosyal medyadaki bir paylaşımda ne kadar durdukları ve hangi sitelere girdikleri karşılarına çıkan reklamları belirledi.

 1. Nesnelerin İnterneti (Internet of Things)

Nesnelerin interneti kavramını kısaca açıklamak gerekirse cihazların birbirleriyle olan iletişimi diyebiliriz. Örneğin; otobüs duraklarında durak ve otobüs arasında bir iletişim sayesinde otobüsün durağa ne zaman geleceğini görebiliyoruz.

 1. Makineler Arası İletişim (m2m)

“m2m” makinelere takılan özel bir cihaz sayesinde onların uzaktan izlenmesini sağlayan bir teknolojidir. İki robottan birinin üretim esnasında iş bölümü yapıp üzerine düşeni yaptıktan sonra yanındaki robota bunu aktarması örnek verilebilir.
Bu 3 kavram endüstri 4.0’ın mayasını oluşturmaktadır. Büyük bir dijitalleşmeden ve otomatikleşmeden bahsediyoruz. Peki bu kadar robotlaşmanın, dijitalleşmenin bize ne gibi avantajı ve dezavantajı olabilir? Bunları inceleyelim.

 • Avantajları

 1. Endüstrinin gelişmesiyle birlikte yeni meslekler ortaya çıkacaktır.
 2. İnsanlar artık çalışmaktan çok makinelerin üretimi ve takibinden sorumlu olacaktır.
 3. Üretimde hata payı minimum seviyeye inecek ve hata olsa bile anında müdahale edilip yeni sorunlu ürünler fabrikada üretilmeyecektir.
 4. Sorunlu olan cihaz doğrudan fabrikayla iletişime geçip “beni tamir et” komutu verecek ve bu sayede uzaktan bağlantıyla sorunlar çözülebilecektir.
 5. Nesneler arası iletişime örnek vermek gerekirse arabayla eve yaklaştığında araba eve “evi ısıt” komutunu verebilecek; buzdolabından yumurta eksildiğinde buzdolabı yumurtayı sipariş edebilecektir.
 • Dezavantajları

Akla gelen ilk konu makinelerin insanların işini yapmasıyla ortaya çıkan bir işsizlik sorunu. İnsanların bu teknolojiyle birlikte boşta kalacağı kaçınılmaz fakat bununla birlikte, makinelerin çeşitli ihtiyaçlarından sorumlu bir çok insana da ihtiyaç duyulacağı bir gerçek.

Endüstri 4.0 devrimi kaçınılmazdır. Bunun faydaları da olsa zararları da olsa bu yetkinlikler ülke olarak kazanılmak zorundadır. İnsanların tehlikeli, ağır işlerde çalışmaması gerekir. İnsanlığın iyiliği için doğru olan budur. Sosyal konuların içinde insanların bulunması çok daha kıymetli ve verimli olacaktır.

 


Arkadaşlarınla paylaş!

9 Paylaşım

Yorum

Send this to a friend