Eğitim Nasıl Başlamıştır?


106 Paylaşım
eğitim- main

Eğitim Nasıl Başlamıştır?

Artık hayatın her alanında önemli olan eğitim, insanoğlu için vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Çevremizde gördüğümüz her şeyin eğitimli insanlar tarafından yapıldığını biliyoruz. Peki nasıl ortaya çıktı bu eğitim? İnsanoğlunun ilk zamanlarında da var mıydı? Bu yazımızda, insanoğlunun en eski tarihinden günümüze kadar olan süreçte eğitimin yerini inceleyeceğiz.

Öncelikle eğitimin kelime anlamını öğrenelim. Eğitim, kişinin toplum yaşayışında yer edinmeye hazırlanırken bilgi, beceri ve yeni anlayışlar elde etmesine yardımcı olma etkinliğidir. Eğitim denince önce akla bir kütüphane ortamı gelir. Ama tanımda da bahsedildiği gibi eğitim aslında bir insanın toplumda yer edinme, bir yetenekte ustalaşma yolunda görmesi gerektiği önemli bir unsurdur. Eğitimin tarihine bakarsak sadece insanoğluyla alakalı olmadığını görürüz. Örneğin, bir hayvan yeni doğmuş bir yavrusuna hayatta kalmayı öğretmesi, eğitimin sadece insanlar arasında olmadığına en güzel örnektir. Bundan hareketle henüz yerleşik hayata geçmeyen ilk insanlarda da çocuğuna toplama, avcılık gibi temel hayatta kalma konularının öğretilmesi bize insanlar arasındaki ilk eğitimin hangi konuda olduğunu açıklıyor.

Yerleşik hayattaki eğitimin başlangıç tarihi hakkında elimizde bilgi yok fakat tarihsel bilgilerden öğrenilebildiği kadarıyla Asya’da Mezopotamya ve Eski Mısır’da ilk kurulan eğitim amaçlı okullar, tapınaklara bağlı olarak etkinlik gösteriyorlardı. Bu okullarda, o toplumun inancı (dini), yazı, matematik, edebiyat gibi konuların öğretildiği görülmüştür. Eski Yunan’da Sparta’da erkek çocuklar yedi yaşından sonra genel kışlalara alınır, burada kendilerine koşu, disk ve mızrak atma, atlama, güreş ve kişisel dövüş öğretilerek birer savaşçı olarak yetiştirilirlerdi.

Hristiyanlık Roma’nın resmi dini olduktan sonra okullar genel olarak dinsel eğitim vermeye başladı.  Eski Yunan’ın akılcı yöntemi bir kenara bırakılarak salt dinsel ağırlıklı, skolastik bir eğitimin uygulanışı, özellikle deneyli bilimlerde gerilemeye yol açtı. Bunun yanı sıra bu tür dinsel ve diğer sosyal bilimlerde görülen eğitimi, sadece o dönemin egemen sınıfın çocukları alabildi. Diğer çocuklar küçük yaşta babalarının mesleğinin üzerinde çalışıyor ve bu yönde çıraklıktan ustalığa kadar sistematik olmasa da bir eğitim alıyorlardı. Kız çocukları ise küçüklükten çalışmaya başlayıp annelerine yardım ederler ve ev kadınlığı eğitimini almış olurlardı.

Rönesans ve reform hareketlerinden sonra kilisenin gücü zayıflamış, birçok yeni düşüncenin yanında eğitimde de köklü değişikliklere gidilmiştir. 18.yüzyıl eğitimcileri, eğitimi bir devlet görevi olarak kabul etmiş, eğitimin merkezine insanı koymuşlardır. 1791 yılında Fransız Anayasası’na eğitimin devlet tarafından yerine getirilmesi gereken görevlerden birisi olduğuna dair hüküm konularak herkese mecburi, genel ve parasız ilköğretimin verilmesi gereği belirtilmiştir. Hemen uygulamaya geçmese de bu karar günümüz eğitim sisteminin oluşmasında büyük bir rol oynamıştır. Daha sonrasında yine Fransa’da zorunlu, laik bir öğretim gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Daha sonrasında da yavaş yavaş diğer ülkelere yayılan bu eğitim anlayışı günümüzde hala sürmektedir. Yaklaşık 200 yıldır var olan bu sistem (ülkeden ülkeye farklılık gösterse de) sizce çağımıza ayak uydurabiliyor mu?


Arkadaşlarınla paylaş!

106 Paylaşım

0 Yorum

Send this to a friend